Adam i Eva

Ti živiš k'o u raju,
poželi - imaš sve.
Al' jabuka te mami,
ubrala bi je.

Hajdemo odavde,
šapuće tvoj glas,
suviše je mirno,
I suviše za nas.

Vidim večeras ti bi izabrala
pakao prije nego dosadan raj.

Bićemo k'o Adam i Eva,
k'o Adam i Eva isti peh,
k'o Adam i Eva prognani
za samo jedan grijeh.