U boji vina

Ti i ja
mrak u boji vina.
Ti i ja
k'o mjesecina
u boji vina, u boji vina.

Idemo
svud' samo tisina.
Oko nas je mirno more
u boji vina, samo tisina.

Dolazi pjesma, more talasa
u pola noci, u pola glasa.
Dolazi, dolazi, kroz srce prolazi dugo,
o dugo, o dugo, dugo, dugo, predugo.

Dolazi, dolazi
i kroz srce prolazi.
Nek' dira, nek' boli
ta pjesma se voli.
Dolazi, dolazi,
kroz srce mi prolazi.

Gledam te, modra je dubina,
zadnji nam je dan na moru
u boji vina, modra dubina.